Definitive CLM aluminijske rampe za MAN Importer Hrvatska d.o.o.

Definitive CLM aluminijske rampe za MAN Importer Hrvatska d.o.o.

Dana 09.09.2021. Ivica Mudronja u ime MAN Importer Hrvatska d.o.o. preuzeo je Definitive CLM aluminijske rampe od strane isporučitelja MOVEX d.o.o. Hrvatska.

Definitive CLM rampe biti će isporučene zajedno sa MAN kamionom prema krajnjem korisniku, Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.