LED paneli za Hrvatske autoceste d.o.o.

LED paneli za Hrvatske autoceste d.o.o.

U siječnju 2019. godine tvrtka MOVEX d.o.o. zajedno sa poslovnim partnerom Benussi d.o.o., isporučila je i opremila Iveco Daily ophodarska sa Swarco Lea LED panelima za potrebe Hrvatskih autocesta d.o.o.