MOVEX TRANSPORTNE TRAKE – za prijenos rasutog materijala

Transportna traka za prijenos rasutog materijala (šute, zemlje i dr.) na željeznoj nosivoj konstrukciji, duljine po želji naručitelja, opremljena sa:

  • gumenom trakom sa vulkaniziranim rebrima, ukupne širine 50 cm
  • montažno / demontažnim željeznim postoljem na kotačima za manipuliranje i transport trake
  • ručicom za reguliranje nagiba trake
  • usipnim košem za prihvat materijala
  • obostrano limenom zaštitnom soklom po dužini trake
  • regulatorom brzine LENZE standardne snage sa zupčastim reduktorom
  • ukupna težina: cca. 350 kg za traku dužine 6,00 m

Galerija slika MOVEX transportne trake