DEFINITIVE CLM – rampe za strojeve na gumenim gusjenicama i kotačima

C.L.M. proizvodi asortiman rampi od legure aluminija 6082, nosivosti od 200 – 14.000 kg i duljine do 5,00 m za utovar/istovar strojeva na gumenim gusjenicama i kotačima. Svih 12 serija rampi dostupno je u više od 100 standardnih modela, osiguravajući kupcu kompletnu paletu rampi iz koje je moguće izabirati rampe koje najbolje odgovaraju njegovim potrebama.

Rampe su dostupne sa ili bez istaknutog visinskog ruba i sa različitim tipovima pričvrščenja (A, i B = C). Proizvodni program počinje od rampi za namjenu utovara/istovara strojeva lakih težina (npr. kosilice, invalidska kolica itd.) do namjene za utovar/istovar teških strojeva i mehanizacije (npr. rovokopači, viličari, bageri itd.).

Zahvaljujući maloj površini i maloj težini patentiranog, duplog T-presjeka, zagarantirana je največa otpornost na savijanje. Osim toga struktura površine i čvrstoća profila od legure aluminija 6082, najbolja su garancija protiv oštećenja ili deformacija koja mogu uzrokovati opasna napuknuće i lomljenje strukture utovarne rampe.