Robot – lutka za Županijske ceste Split

Robot – lutka za Županijske ceste Split

Dana 09.09.2021. društvo MOVEX d.o.o. isporučilo je za ŽUPANIJSKE CESTE SPLIT d.o.o. robot - lutku, mahač zastavicom BRAN tip FLAGGY 110 čime će se planira pridonijeti povećanju sigurnosti na lokalnim prometnicama na kojima se izvode radovi.