DEFINITIVE CLM – aluminijski mostovi

DEFINITIVE C.L.M. proizvodi aluminijske mostove nosivosti od 400 do 5.500 kg, duljine do 6,00 m1 i širine do 1,25 m. Standardni asortiman sadrži 2 verzije mostova, razvijene u ponudi od 30 modela. Svi mostovi imaju mogucnost skidanja ili preklapanja rukohvata.

Mostovi se uglavnom koriste za gradilišta, kao sigurnosna oprema za prijelaz preko kanala i iskopa svih vrsta (npr. veza između skele i objekta ili veza objekta sa objektom). C.L.M. mostovi zadovoljavaju važeće propise budući da imaju ogradu visine 1,00 m sa dodatnom sigurnosnom prečkom i bočna povišenja visine 20 cm u podnožju mosta.

Opće karakteristike mostova:

 • Protuklizna površina sitno orebrana;
 • Prilagodeni krajevi bez visinskih barijera za nesmetani prijelaz invalidskih kolica;
 • Sigurnosna bočna povišenja u podnožju mosta visine 20 cm;
 • Lako skidivi i preklopivi rukohvati visine 1,00 m;
 • 2+2 rupe na krajevima za pričvršćenje podnice mosta za tlo;
 • Specijalne veličine dostupne ovisno o zahtjevu kupca.

Izgled mosta sa sklopivom ogradom

DEFINITIVE C.L.M. proizvodi aluminijske mostove nosivosti od 400 do 5.500 kg, duljine do 6,00 m1 i širine do 1,25 m. Standardni asortiman sadrži 2 verzije mostova, razvijene u ponudi od 30 modela. Svi mostovi imaju mogucnost skidanja ili preklapanja rukohvata.

Mostovi se uglavnom koriste za gradilišta, kao sigurnosna oprema za prijelaz preko kanala i iskopa svih vrsta (npr. veza između skele i objekta ili veza objekta sa objektom). C.L.M. mostovi zadovoljavaju važeće propise budući da imaju ogradu visine 1,00 m sa dodatnom sigurnosnom prečkom i bočna povišenja visine 20 cm u podnožju mosta.

Opće karakteristike mostova:

 • Protuklizna površina sitno orebrana;
 • Prilagodeni krajevi bez visinskih barijera za nesmetani prijelaz invalidskih kolica;
 • Sigurnosna bočna povišenja u podnožju mosta visine 20 cm;
 • Lako skidivi i preklopivi rukohvati visine 1,00 m;
 • 2+2 rupe na krajevima za pričvršćenje podnice mosta za tlo;
 • Specijalne veličine dostupne ovisno o zahtjevu kupca.

Izgled mosta sa sklopivom ogradom